Dienstverlening & Producten

Binnen het programma D & P krijg je een brede oriëntatie op een beroepenveld en leer je verschillende professionele vaardigheden waar je in veel beroepen iets aan hebt. Elke leerling volgt zes uur per week een kerndeel met daarnaast zes uur per week keuzedelen. Kies je voor Producten, dan volg je het vak Nask en zijn de voorbeelden en opdrachten in de richting van technische beroepen. Kies je voor Dienstverlening, dan volg je het vak biologie en worden er opdrachten gedaan uit de dienstverlenende beroepen, zoals zorg, veiligheid, handel & economie en sport & recreatie. De keuzedelen mogen zowel uit de richting Producten als uit de richting Dienstverlening gekozen worden. Zo krijg je een goed beeld van de verschillende beroepen en de opleidingen die daarbij horen. 

Keuzevakkenmarkt 07 maart 2018
Op 07 maart vindt tussen 15.00-17.00 uur de keuzevakkenmarkt plaats op Salland. Hier kunnen leerlingen uit BB, KB en TL samen met hun ouders meer informatie krijgen over de verschillende keuzevakken binnen D&P. Wil je nu al meer weten over de verschillende vakken? Kijk dan in één van de keuzegidsen.

Keuzegids BB & KB 3
Keuzegids TL 3
Keuzegids BB & KB 4
Keuzegids TL4