Gemengde leerweg (gl)

Een leerling behaalt zijn gl-diploma als hij in leerjaar vier van de theoretische leerweg het profielvak D&P als zesde vak gekozen heeft. Met dit diploma is doorstroming naar niveau 3-4 van het mbo mogelijk.