Theoretische leerweg (tl)

Deze leerweg past bij leerlingen die makkelijk leren. Leerlingen doen examen in zes algemene vakken (eventueel zeven). De theoretische leerweg sluit aan op het hoogste niveau in het mbo voor vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3-4). Een overstap naar havo is – afhankelijk van het vakkenpakket – ook mogelijk. Naast de examenvakken is er veel ruimte voor kunst, cultuur en sport. Ook is er veel aandacht voor persoonlijke vorming en ontwikkeling. De vragen: wie ben ik? wat kan ik? wat heb ik nodig om te komen waar ik wil?, lopen hierbij als rode draad door het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma  (LOB).