Boeken

Onze leerlingen krijgen hun schoolboeken in bruikleen, hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij de start van het schooljaar worden de boeken volgens schema opgehaald. De exacte tijdstippen staan vermeld onder de knop ophalen boeken. Ook het inleveren van de schoolboeken aan het einde van het jaar, vlak voor de zomervakantie, gebeurt volgens een planning. Deze vindt u onder de knop inleveren boeken. Controleer vlak voor het afhalen of inleveren de tijdschema's voor de meest actuele informatie.