Doorlopende machtiging

Voor het betalen van verschillende schoolkosten en bijdragen, kunt u een (doorlopende) machtiging afgeven. Dit kan door middel van het machtigingsformulier. Een uitleg over het afgeven van een machtiging, vindt u hier.

Wilt u een wijziging op de machtiging doorgeven, dan kan dat via dit formulier.

Voor het beëindigen van de machtiging gebruikt u het formulier intrekken machtiging.