Inloggegevens voor leerlingen
Website
Leerlingen kunnen niet meer inloggen op de website. 

Somtoday
Somtoday gebruik je voor onder andere het inzien van roosters, cijferoverzichten en berichten. Nieuwe leerlingen ontvangen per mail de inloggegevens van de administratie. Je gebruikersnaam is hetzelfde als je leerlingnummer. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je dit opnieuw aanvragen via Edulinq.

Mail
Elke leerling op CS Vincent van Gogh heeft een eigen schoolmailadres. Het mailadres is te bereiken via Office 365. Dit mailadres is je leerlingnummer gevolgd door '@csvvg.eu'. Deze gegevens worden door de administratie verstrekt. Na de eerste keer inloggen, dien je het standaard wachtwoord te wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Stel ook een alternatief mailadres is voor het geval je je wachtwoord vergeet. Mocht ook dat problemen opleveren, dan kun je contact opnemen met de systeembeheerder van je locatie. 
Salland: de heer W.C. van Velthoven (vhn@csvvg.eu
Lariks: de heer R.J.T. Bielderman (bnr@csvvg.eu
CSG Beilen: de heer H. Ensing (egh@csvvg.eu)

It’s Learning
In It’s Learning vind je informatie van docenten over lessen en huiswerk. Je gebruikersnaam is hetzelfde als je leerlingnummer. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je dit opnieuw aanvragen via It’s learning

Inloggen op schoolcomputers
Op school kun je inloggen op een computer met je leerlingnummer. Deze gegevens worden door de administratie verstrekt. Na de eerste keer inloggen, dient het standaard wachtwoord gewijzigd te worden in een zelfgekozen wachtwoord. Mocht je je wachtwoord zijn vergeten, dan kun je contact opnemen met de systeembeheerder van je locatie. 
Salland: de heer W.C. van Velthoven (vhn@csvvg.eu
Lariks: de heer R.J.T. Bielderman (bnr@csvvg.eu
CSG Beilen: de heer H. Ensing (egh@csvvg.eu)

Voor het gebruik van onze computers en het netwerk gelden de gebruikelijke wettelijke regels en hanteren we ons protocol gebruik computernetwerk. Omdat een ogenschijnlijk klein bericht op sociale media soms grote gevolgen kan hebben, hanteren we voor het gebruik van sociale media een aantal richtlijnen