Schoolkosten

Alle informatie over schoolboeken en de ouderbijdrage vindt u hier. De schoolkosten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de mr volgens de daarvoor geldende gedragscode.

Bestelling/keuze van de schoolkosten kunt u regelen via onze webshop. Wanneer u door financiële omstandigheden niet in staat bent de schoolkostenbijdrage te betalen, kunt u een verzoek tot geheel of gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de financiële administratie. Meer informatie over de kwijtscheldingsregeling vindt u hier.

Heeft u nog vragen over de schoolkosten of de ouderbijdragen, neem dan gerust contact op met onze medewerkers van de administratie