Verzekeringen

Schoolongevallenverzekering
Onze school heeft een verzekering afgesloten voor de leerlingen. Hiermee zijn de leerlingen verzekerd  tijdens het verblijf op school, stages en andere activiteiten in schoolverband. maar ook op weg van en naar school (gedurende één uur voor en één uur na schooltijd). Een schade, ontstaan onder schooltijd, wordt door de leerling en de betrokken docent gemeld via het schoolongevallenformulier. De melding van een ongeval op weg van school naar huis, kunt u melden bij de administratie (administratie@csvvg.eu). Hier vindt u de voorwaarden van de schoolongevallenverzekering. Als u een schade wilt melden, stuurt u dit formulier volledig ingevuld naar de verzekeraar Raetsheren van Orden.  

Reisverzekering
Voor leerlingen die deelnemen aan uitwisselingen, werkweken en excursies heeft onze school ook een verzekering afgesloten. Ouders hoeven dus in het geval van een reis in schoolverband niet zelf een reisverzekering af te sluiten. De voorwaarden voor de verzekering vindt u hier. Als u een schade wilt melden, stuurt u dit formulier volledig ingevuld naar de verzekeraar Raetsheren van Orden. 

Eigendommenverzekering
Deze verzekering is niet door school afgesloten maar kunt u zelf voor uw kind - per schooljaar -  afsluiten. Hiervoor heeft u een unieke inlogcode nodig die via onze administratie (administratie@csvvg.eu)  te verkrijgen is. Met de eigendommenverzekering is schade die ontstaan is tijdens schooltijd aan kleding of andere eigendommen van uw kind, gedekt. Ook materiële schade die ontstaan is op weg van huis naar school wordt vergoed. De verzekering wordt afgesloten via Raetsheren van Orden. Meer informatie over de verzekering vindt u hier. Een schade kunt u melden door dit formulier ingevuld op te sturen naar de verzekeraar.