Contact

Locatie CSG Beilen
De Omloop 4
9411 KA  BEILEN
csgbeilen@csvvg.eu 
0593 522 819
R. Albring:
06 81435172

Locatie Salland
Salland 4
9405 GM  ASSEN
salland@csvvg.eu
0592 390 290
R. Albring: 
06 81435172

Locatie Lariks
Selma Lagerlöflaan 3
9406 KB  ASSEN
lariks@csvvg.eu  
0592 390 290
W. van Wageningen:
06 55737990 

Dienstenbureau
p & o, a & i, facilitair,
pr & communicatie
Salland 4
9405 GM  ASSEN
0592 390 290
 

     
Postadres | Postbus 226 | 9400 AE  ASSEN | 0592 390 290 
ABNAMRO bank: NL58ABNA0456285091 | ING bank: NL33INGB0654711402 
K.v.K. nr.: 40048355 | BTW nr.: NL 8015.10.636.B.10 Ziek- & herstelmelding leerlingen
Salland: salland@csvvg.eu of 0592 390 290. Voor meer informatie zie Lesinfo
Lariks: verzuimadministratie@csvvg.eu of 0592 390 290. Voor meer informatie zie Lesinfo
Beilen: 0593 522 819. Voor meer informatie zie Lesinfo

Ziek- & herstelmelding personeelsleden 
Personeelsleden melden zich ziek door te bellen naar hun leidinggevende en daarna de ziekmelding in te voeren in Insite.

Administratie  
Debiteurenzaken of facturen afkomstig van CS Vincent van Gogh  debiteuren@csvvg.eu
Crediteurenzaken of facturen versturen naar CS Vincent van Gogh  efacturen@csvvg.eu
Algemene schoolzaken & administratie administratie@csvvg.eu 
Webshop webshop@csvvg.eu
Boekenfonds vkm@csvvg.eu