Nieuwe leerling

Wij heten nieuwe leerlingen van harte welkom op CS Vincent van Gogh! Aan de linkerkant staat specifieke informatie voor leerlingen, ouders en docenten van de basisschool. Leerlingen die nu nog op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten, vinden informatie onder de knop zij-instroom.

Meer informatie over vmbo en mavo/havo op Salland is hier te vinden. Informatie over (tweetalig) havo of vwo vindt u op  Lariks. Voor het onderwijsaanbod op de locatie CSG Beilen, klikt u hier

Een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten op CSG Beilen, Salland en Lariks voor groep 8-leerlingen en hun ouders, vindt u hier.

Voor informatie over boeken, schoolkosten en het servicepakket, klikt u hier