Aanmelding

De aanmelding van brugklasleerlingen verloopt via de basisschool. Zij hebben alle formulieren die nodig zijn voor een complete aanmelding. Indien u uw kind niet via de basisschool kunt aanmelden, neemt u dan contact op met de basisschoolcoördinator van de betreffende locatie. Ook als u uw kind wilt aanmelden als zij-instromer in een hoger leerjaar, kunt u met onderstaande personen contact opnemen.

Salland   de heer B. Benjamins  ben@csvvg.eu   0592-390290
Lariks, voor tweetalig havo/vwo      de heer K. Bijl byl@csvvg.eu  0592-390290
CSG Beilen      mevrouw G.J. Seubring     sb@csvvg.eu     

 0593-522819

       
 Instromen in de bovenbouw op Lariks? 
Neem dan contact op met:     
 Lariks, havo 3 t/m 5 de heer H. Klomp klo@csvvg.eu  0592-390290
 Lariks, vwo 3 t/m 6 mevrouw I. Meulenkamp mein@csvvg.eu  0592-390290
       
 Instromen in de bovenbouw op Salland?
Neem dan contact op met:
   
 Salland, vmbo BB/KB 2-4
 de heer Wormmeester
 wor@csvvg.eu
 0592-390290
 Salland, vmbo TL/M 2-4
 mevrouw ten Boer
 bos@csvvg.eu  0592-390290

Salland de heer B. Benjamins ben@csvvg.eu  0592-390290
Lariks de heer K. Bijl byl@csvvg.eu 0592-390290
CSG Beilen    mevrouw M. Veenema       ve@csgbeilen.nl   0593-522819