Leerkracht groep 8

Omdat het een grote overstap is naar het voortgezet onderwijs, zorgen wij ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Zo zijn er meedraaimiddagen, is en onze open dagen
31 januari 2019:  CSG Beilen
01 februari 2019: Lariks
06 februari 2019  Salland
Verder zijn er bij de start van het schooljaar voor elke brugklas introductiedagen. Leerlingen krijgen dan het boekje Tips & trucs voor brugklassers uitgereikt. Wilt u met uw groep 8 op school  alvast weten wat daar in staat? Voor elke locatie is op de site ook de webversie beschikbaar. 

In welke opleiding een leerling  wordt geplaatst, hangt af van de resultaten in het leerlingvolgsysteem, het advies van de leerkracht in groep 8 en natuurlijk de wens van de leerlingen en de ouders. Wij hanteren de gezamenlijke plaatsingswijzer. Heeft u vragen over de aanmelding of de verschillende opleidingen? Neemt u gerust contact op met de basisschoolcoördinator van één van onze locaties. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure voor reguliere leerlingen en de procedure voor leerlingen met bijzondere zorg, vindt u hier

Salland de heer B. Benjamins ben@csvvg.eu  0592-390290
Lariks de heer K. Bijl byl@csvvg.eu 0592-390290
Lariks mevrouw Oosterhof- de Raadt rahe@csvvg.eu  0592-390290
CSG Beilen      mevrouw G.J. Seubring    sb@csvvg.eu       0593-522819
CSG Beilen de heer T. de Vries vrtj@csvvg.eu 0593-522819