Bestuur & organisatie

Onze school volgt de Governance Code Goed Bestuur. Toezicht en bestuur zijn gescheiden. Er is sprake van een stichting, een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Alle drie de locaties hebben een directeur die ondersteund wordt door het locatiemanagement.