College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw A. Vellinga, is het bevoegd gezag van de school. De directie van de locaties CSG Beilen, Salland en Lariks leggen verantwoording af over het gevoerde beleid aan de voorzitter van het College van Bestuur. Informatie over de verantwoording van het gevoerde beleid, vindt u in het financieel jaarverslag. Het populair jaarverslag over schooljaar 2018/2019 is hier gepubliceerd.