Dienstenbureau

De medewerkers van het Dienstenbureau ondersteunen de drie locaties op het gebied van administratie, personeelszaken, facilitaire aangelegenheden, kwaliteitszorg en pr & communicatie. Het Dienstenbureau is gevestigd op Salland Zuid en telefonisch te bereiken via 0592-390290.

Administratie & Informatie (A&I)
 
de heer A.T. de Vries                  hoofd A&I
de heer J. Christoffers  systeembeheerder
de heer B. Ossel  assistent hoofd A&I 
de heer R. de Rooij medewerker verslaglegging
mevrouw A. Martens  leerlingenadministratie 
mevrouw G. Dusseljee leerlingenadministratie
mevrouw M.J.A. Vonk  financiële- en boekenfondsadministratie
   
Personeel & Organisatie (P&O)  
de heer J. ten Cate personeels- & salarisadministratie
mevrouw F.W. de Bruijn personeelsbegeleider
mevrouw J.J. Holst ambtelijk secretaris mr/dr
mevrouw J. Alberts facilitaire dienst
mevrouw B. Schneiders personeelsfunctionaris
mevrouw H. Oosterhof  ondersteuning bestuur en management
   
Kwaliteitszorg
 
de heer B. Benjamins kwaliteitszorg