Raad van Advies

De Raad van Advies overlegt tweemaal per jaar met de voorzitter van het College van Bestuur en met de Raad van Toezicht. In de Raad van Advies zitten deskundigen die een binding hebben met maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven in Noord- en Midden Drenthe. De Raad adviseert over de verwachtingen die de maatschappij heeft ten aanzien van de profilering en positionering van onze school. 

In schooljaar 2017/2018 zijn lid van de Raad van Advies:
B. Altena
Mevrouw A. van Arragon
A. van Bekkum (voorzitter)
Mevrouw V. de Graaf-Peters
J. Hofsteenge