Raad van Advies

De Raad van Advies overlegt meerdere malen per jaar met de voorzitter van het College van Bestuur. In de Raad van Advies zitten deskundigen die een binding hebben met maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven in Noord- en Midden Drenthe. De Raad adviseert over de verwachtingen die de maatschappij heeft ten aanzien van de profilering en positionering van onze school. 

In schooljaar 2019/2020 zijn lid van de Raad van Advies:

B. Altena
A. van Bekkum (voorzitter)
Mevrouw V. de Graaf-Peters
Mevrouw B. Wezenberg