Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de school. De Raad van Toezicht vergadert achtmaal per jaar met de voorzitter van het College van Bestuur. Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Ook voert de Raad van Toezicht tenminste éénmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht heeft zeven leden. Zij hebben kennis van verschillende vakgebieden; onderwijs, financiën, treasury, religie, juridisch en p&o. De beschrijvingen van de functieprofielen vindt u hier

Voor meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht, klikt u hier.  Meer informatie over het toezichtjaar 2017 leest u in het jaarverslag van de RvT. Het reglement Raad van Toezicht is hier te lezen.