Kwaliteit

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen en een goede en veilige werkplek voor onze medewerkers. Onder andere door middel van enquêtes onder ouders, leerlingen en personeelsleden bewaken wij deze kwaliteit. Regelmatig bevragen wij onze doelgroepen op het functioneren van de school als organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. De uitslagen van de enquêtes gebruiken we voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Hierover leest u meer onder de button kwaliteitszorg.

Helaas kan het gebeuren dat u het niet eens bent met iets dan in schoolverband is gebeurd. Dan kunt u een klacht indienen. Hierover leest u meer onder de button klachten.