Klachten

Voor klachten van u of uw kind over iets dat in schoolverband gebeurd is, hebben wij een klachtenregeling. Omdat klachten divers van aard kunnen zijn, onderscheiden wij drie klachtenprocedures:

  • Klachten over een gebeurtenis tijdens de dagelijks gang van zaken.
  • Onregelmatigheden bij examen. 
  • Ongewenste intimiteiten

Voor het verloop van de procedures van de diverse klachten, klikt u hier. Het reglement commissie van beroep bij examens vindt u hier.