Kwaliteitszorg

Het kwaliteitsbeleid van onze school is er op gericht om processen op alle gebieden in de organisatie continu te monitoren en op basis van verkregen informatie handreikingen voor verbeteringen te bieden. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • We leggen verantwoording af aan onze stakeholders in verschillende jaarverslagen.
  • Leerlingen, ouders en medewerkers worden bevraagd op onderwerpen als tevredenheid en veiligheid door middel van enquêtes via kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten worden teruggekoppeld aan directie, management en de teams. 
  • Leerlingen kunnen in een enquête docenten beoordelen. De uitkomsten van de enquête worden besproken tussen de leidinggevende en de medewerker. 
  • In het project Scholen op de kaart maken vo-scholen aan de hand van 20 indicatoren afspraken over hoe informatie over scholen voor voortgezet onderwijs éénduidig op de landelijke website wordt geplaatst. Op deze site kunt u de schoolgegevens over kwaliteit en sfeer op de verschillende scholen met elkaar vergelijken. Voor de gegevens over onze drie locaties kunt u de volgende links gebruiken: Salland, Lariks, CSG Beilen.