Identiteit

Het christelijke karakter van onze school is zichtbaar in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Docenten geven hun lessen vanuit hun eigen mensbeeld en visie op de wereld. Daarom selecteren we medewerkers die zich kunnen vinden in onze kernwaarden en die actief bijdragen aan de christelijke identiteit van onze school. De identiteit komt niet alleen tot uiting in de lessen godsdienst; we starten de schooldag met een korte bezinning op basis van een thema of een kort gebed. We hebben zorg voor elkaar en voor onze omgeving. We zien het als opdracht vorm en inhoud te geven aan waarden als naastenliefde, respect voor mens en natuur, vergevingsgezindheid en verantwoordelijkheidsbesef. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid, uniciteit, solidariteit en vertrouwen spelen daarbij een belangrijk rol. We geloven in de kracht van vertrouwen!