Strategisch beleid

In het strategisch beleid 2016-2019 zijn drie speerpunten beschreven die voor onze school van belang zijn en waarmee we invulling geven aan onze missie van leren leren, leren leven.