Visie & missie

Visie
De leeftijdsfase van 12-18 jaar is een fase waarin naast de cognitieve ontwikkeling sprake is van identiteitsontwikkeling en persoonlijke vorming. De school speelt daarin een belangrijke rol. Het bepaalt mede hoe leerlingen zich in deze fase kunnen ontwikkelen en hoe leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. Onze school ondersteunt de leerlingen in het proces van leren leren en leren leven zodat hij in staat is te functioneren op een wijze die recht doet aan zijn persoonlijke gaven en mogelijkheden.

Missie
Onze school biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs, waarmee de leerling het beste uit zichzelf haalt. Zo ontwikkelt elke leerling zijn eigen kleur en uniek palet aan kwaliteiten voor zichtzelf én voor een betere wereld. Kort gezegd: Vincent van Gogh kleurt jouw toekomst!