Stage

Studenten van verschillende hogescholen en universiteiten kunnen binnen CS Vincent van Gogh stage lopen voor hun opleiding voor docent. Meer informatie vindt u hier.

Ook binnen het stafbureau zijn regelmatig stageplaatsen beschikbaar op het gebied van bijvoorbeeld facilitair of ict. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de medewerkers van het dienstenbureau.