Praat mee!

Binnen onze school praten en denken leerlingen, ouders en medewerkers mee over beleidsontwikkeling en locatiespecifieke onderwerpen. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en de ouderraad. Over deze verschillende geledingen leest u meer door de betreffende knop links in de menubalk te kiezen.

Heeft u vragen over inspraak en medezeggenschap op onze school? Mail gerust naar mevrouw J.J. Holst (j.holst@csvvg.eu), ambtelijk secretaris van de mr.