Deelnemen

De zittingstermijn van mr- en dr-leden is drie jaar, met éénmaal de mogelijkheid tot verlenging van de termijn met nog eens drie jaar. Indien er een plaats vrij is in de mr of een deelraad, wordt de oproep voor nieuwe leden hier geplaatst. Op dit moment zijn er verschillende vacatures in de mr. Als u daarover meer wilt weten, kunt u mailen naar mevrouw J.J. Holst (htjt@csvvg.eu) ambtelijk secretaris.