Leerlingenraad

Onze leerlingen denken mee over locatiegebonden onderwerpen en bespreken deze in de leerlingenraad. In elke klas wordt een klassenvertegenwoordiger aangewezen die deelneemt aan de vergaderingen van de leerlingenraad. Deze vergaderingen vinden drie maal per jaar tijdens een lesuur plaats. Klassenvertegenwoordigers worden daarvoor per mail uitgenodigd en krijgen dan toestemming om, in plaats van de gebruikelijke les te volgen, de vergadering bij te wonen.

Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad, wordt aan de hand van een vooraf opgestelde agenda gesproken over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden voor hun locatie. De vergaderingen worden voorgezeten door de twee leerlingen die de leerlingen vertegenwoordigen in de mr. Op die manier kunnen zij dat wat er leeft op de locatie, gemakkelijk inbrengen en bespreken tijdens de deelraad- of mr-vergaderingen. 

De leerlingen van de leerlingenraad zijn per mail bereikbaar. Voorzitters van de leerlingenraad zijn aangeduid met een *.

Locatie Salland
Maik Slomp *     9804@csvvg.eu
Fleur Stebis     13061@csvvg.eu 
 
Locatie Lariks
Jona Janssen *    9415@csvvg.eu
Alaz Suliman     13025@csvvg.eu 
 
Locatie CSG Beilen
Sem Lanters *    12105@csvvg.eu
Rick Wasse        12215@csvvg.eu