Leerlingenraad

Onze leerlingen denken mee over locatiegebonden onderwerpen en bespreken deze in de leerlingenraad. In elke klas wordt een klassenvertegenwoordiger aangewezen die deelneemt aan de vergaderingen van de leerlingenraad. Deze vergaderingen vinden viermaal per jaar tijdens een lesuur plaats. Klassenvertegenwoordigers worden daarvoor per mail uitgenodigd en krijgen dan toestemming om, in plaats van de gebruikelijke les te volgen, de vergadering bij te wonen.

Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad, wordt aan de hand van een vooraf opgestelde agenda gesproken over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden voor hun locatie. De vergaderingen worden voorgezeten door de twee leerlingen die de leerlingen vertegenwoordigen in de mr. Op die manier kunnen zij dat wat er leeft op de locatie, gemakkelijk inbrengen en bespreken tijdens de deelraad- of mr-vergaderingen. 

De leerlingen van de leerlingenraad zijn per mail bereikbaar.

Locatie Salland

Artur Adamczyk 13889@csvvg.eu
Fleur Stebis 13061@csvvg.eu

Locatie Lariks

Daan van IJcken 9800@csvvg.eu
Ciska de Lugt 13877@csvvg.eu

Locatie CSG Beilen 

Sanne Boelen 13345@csvvg.eu
Ellen Westerhof 14165@csvvg.eu


Hier kan je het algemene deel van het leerlingenstatuut inzien. De specifieke delen per locatie zijn te vinden op de downloadpagina's van de locaties zelf.