Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (mr) praten ouders, leerlingen en personeelsleden mee over alles wat met onze school te maken heeft. Elk belangrijk besluit en beleidsstuk moet door het bestuur worden voorgelegd aan de mr. De mr heeft op verschillende terreinen advies- of instemmingsrecht.

Hier vindt u het overzicht met vergaderdata van de mr en de deelraden in het schooljaar 2019/2020 en de ledenlijst van de mr.