Ouderraad

Ouderraden op Salland & Lariks
Op de locaties Salland en Lariks zijn ouderraden actief. Een groep ouders vergadert minimaal driemaal per jaar over onderwerpen die door ouders zelf ingebracht worden. De teamleiders brengen ook onderwerpen in. De ouders in de ouderraad vertegenwoordigen een klas en voorzien op verzoek andere ouders van informatie. De vergaderingen worden voorgezeten door een ouder uit de oudergeleding van de mr. Deze ouder is op die manier de verbindende schakel tussen de ouders en de mr of deelraad. Voor meer informatie over het doel en de opzet van de ouderraad op Salland en Lariks, klikt u hier

Hier vindt u het overzicht met vergaderdata van de ouderraad voor het schooljaar 2019/2020. Als u meer informatie wilt over de ouderraden of een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met mevrouw J.J. Holst (j.holst@csvvg.eu), ambtelijk secretaris.

Ouderpanel op CSG Beilen
Op de locatie CSG Beilen werken we met een ouderpanel. Ouders en directie voeren informeel het gesprek over uiteenlopende onderwerpen. Het ouderpanel fungeert als klankbordgroep. Voor de uitgangspunten van het ouderpanel, klikt u hier

Als u meer wilt weten over ouders en medezeggenschap, klikt u hier.