Op Volta volgen vmbo-leerlingen vier jaar onderwijs, waarna ze een vervolgopleiding kiezen.


Drempelloze overstap

In de beroepsgerichte leerweg in de sectoren techniek, landbouw en economie, stromen vmbo-leerlingen na het tweede leerjaar door naar de derde klas op een andere locatie in Assen. Leerlingen die havo of vwo doen, volgen de onderbouw in Beilen en stromen voor de bovenbouw door naar onze locaties in Assen.

Haal het maximale uit jezelf

Leerlingen in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kunnen voor één of meer vakken examen doen op een hoger niveau. Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg doen dan examen in een vak van de kaderberoepsgerichte leerweg en leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg doen examen in een vak op het niveau van de theoretische leerweg. Zo worden ze uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen en vergroten ze hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs. Bovendien kunnen leerlingen hiermee in bepaalde gevallen ook vrijstellingen krijgen in het vervolgonderwijs.

druk-_HOV3575.jpg