2
1
home
Lariksfocus
Welkom op locatie Lariks!

Op de locatie Lariks volgen ongeveer 1250 leerlingen havo, atheneum of gymnasium. Wij bieden op Lariks ook tweetalig onderwijs. Wij dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en zich voor te bereiden op hun toekomst als wereldburger. Internationalisering is daarom één van onze speerpunten en biedt leerlingen een kijkje over onze landsgrenzen.

In Lariks Focus vindt u praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze locatie.

Locatie Lariks (havo/vwo)
Selma Lagerlöflaan 3
9406 KB Assen
0592 - 390 290
lariks@csvvg.eu