Als je extra ondersteuning nodig hebt, dan kun je leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) krijgen op Salland. Je hebt dan kleinere klassen, minder leswisselingen en veel dezelfde docenten. Na de brugklas krijg je nog steeds extra begeleiding, maar ga je steeds meer op eigen benen staan.


LWOO in 2023

Vanaf het schooljaar 2023/2024 verandert de werkwijze van LWOO. De aanmelddatum 1 december 2023 komt te vervallen, er komt een centrale aanmeldweek waarin ook leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zich kunnen aanmelden. Desondanks is het erg belangrijk om alle informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling op tijd te ontvangen. Neem daarom in deze situatie op tijd contact op met de heer B. Lammers via b.lammers@csvvg.eu.

In de nieuwe vorm van begeleiding hoeven leerlingen niet meer een procedure te doorlopen om in aanmerking te komen voor extra ondersteuning. Er wordt per leerling gekeken wat de mogelijkheden zijn op onze school. Mocht onze school de leerling geen passende plek kunnen bieden, dan helpen wij bij het zoeken van een andere onderwijsinstelling.

CS Vincent van Gogh Salland Assen - Stella Dekker Fotografie (16).jpg

Remedial teaching

Sommige leerlingen kunnen in aanmerking komen voor Remedial Teaching. Deze leerlingen kunnen gedurende maximaal zes lessen extra begeleiding ontvangen op het gebied van leren leren (o.a. plannen en organiseren en hoe leer ik het best) als daar behoefte aan is met remedial teaching.

Bekijk voor meer informatie onze brochure over LWOO hier.