De locatie Volta biedt leerlingen twee tot vier jaar onderwijs aan. De eerste twee leerjaren noemen we de onderbouw, de leerjaren daarna de bovenbouw.


Passend onderwijs

Wij bieden kansen aan alle leerlingen. Vanuit het basisonderwijs krijgen leerlingen een advies voor het niveau waarop ze geplaatst kunnen worden. Er zijn dakpanklassen waarin leerlingen op hun eigen niveau werken en becijferd worden.

Leerlingen die bij ons starten met vwo in de onderbouw, stromen na het tweede leerjaar door naar een havo locatie. Havoleerlingen gaan na het derde leerjaar naar het havo op een andere locatie. Vmbo-leerlingen kunnen bij ons vier jaar onderwijs volgen in de theoretische leerweg of de beroepsgerichte leerwegen van de sector Zorg & Welzijn. 
druk-_HOV3230.jpg