We leven van persconferentie naar persconferentie. Net als ik woensdagavond zie dat Ruttes haar echt lang begint te worden, vertelt hij dat de kappers weer mogen gaan werken. Het is maar een detail, maar het maakt duidelijk dat we met kleine stapjes terugkeren naar een samenleving die weer gaat draaien. Bijna twee maanden zat bijna alles op slot. We hebben ons als Vincent er fenomenaal doorgeslagen. En we doen dat nog steeds. Het onderwijs is doorgegaan, met alle beperkingen die er waren. We geven zelfwerklessen en online lessen. Schoolexamens zijn afgenomen, kwetsbare leerlingen zijn opgevangen. Mentorgesprekken zijn digitaal gevoerd. Er zijn digitaal toetsen afgenomen. Keukentafels en werkkamers zijn omgebouwd tot leslokalen en kantoren. Ik heb zelfs een boot voorbij zien komen als leslokaal. En er is veel, heel veel, gecommuniceerd in de digitale wereld.

Als crisisteam zijn we aan het kijken hoe de scholen weer open zullen gaan vanaf 2 juni. Wat moet het fijn zijn om leerlingen weer te zien. Spannend ook wel. Corona is niet weg, het virus is onder ons. Op het moment dat het ergens opduikt, moeten we ook direct handelen. De beschermingsmaatregelen zijn van groot belang.

De openstelling van de scholen is daarmee een ingewikkelde puzzel. Anderhalve meter is een helder voorschrift, maar onze gebouwen zijn natuurlijk niet neergezet voor anderhalve meter onderwijs. Hoe dan ook, het onderwijs na Pinksteren zal er anders uitzien dan vroeger. Vlak voor de meivakantie voerden alle teamleiders op hetzelfde moment digitaal werkoverleg in Teams. In die overleggen werd besproken wat je belangrijk vindt als de scholen weer worden opengesteld. Er kwamen heldere adviezen: heb aandacht voor kwetsbare leerlingen, geef prioriteit aan leerlingen in de voorexamen-klassen en denk aan de brugklassers. Maar er werd ook gezegd: denk aan de sociale functie van onze school. Laat elke leerling naar school komen. Het is belangrijk om contact te hebben met je leeftijdsgenoten en met je leraar. We gaan daar zeker naar luisteren. We doen meer dan lesgeven, we hebben als school ook een belangrijke ontwikkelende functie. Leren leren en leren leven staat in onze uitgangspunten.

Overigens was het een bijzondere ervaring, deelnemen aan deze vergaderingen. Verscheidene teams hadden me uitgenodigd. Daardoor kon ik als gast van vergadering naar vergadering hoppen en kon ik in totaal vier vergaderingen volgen, via de video en de chat. Dank daarvoor.

Een ander belangrijk onderwerp is hoe we leerlingen kunnen helpen die achterstanden hebben opgelopen. We hopen daar binnenkort ook meer over te kunnen vertellen. 

Maar er is meer dan werk: het virus bepaalt ook je privéleven. Ik hoop dat je ondanks de maatregelen wel een prettige meivakantie hebt gehad. Voor de meeste mensen zal gelden dat ze vooral thuis zijn geweest. Voor mij gold dat in elk geval wel. Ik vond het fijn om in de tuin te werken en weer op adem te komen. Fijn boeken te lezen. Gelukkig was het ook grotendeels goed weer. Met in het achterhoofd dat reizen er vermoedelijk toch niet inzit, heb ik me laten verleiden tot het kopen van een andere motor. Met motorkleding ben je natuurlijk ook prima beschermd tegen Corona, heb ik mezelf maar voorgehouden. Ik wens je succes in deze komende drukke tijd met alles- en blijf gezond.

Alice