Op deze pagina vind je verschillende downloads en protocollen van CS Vincent van Gogh, locatie Salland, locatie Lariks en locatie CSG Beilen.


CS Vincent van Gogh

OnderwerpDownload
Schoolplannen

Schoolplan CS Vincent van Gogh 2022-2023

Protocollen

Protocol Geweldsincident

Formulier Geweldsincident

Procedure Klachten

Klachtenregeling CS Vincent van Gogh

Protocol Pesten

Protocol Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Algemeen 

Managementstatuut

Managementstatuut  

Diversen

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode

Statuten CS Vincent van Gogh


Salland

OnderwerpDownload
Locatiegids

Salland Loket 2022-2023

SchoolregelsSchoolregels Salland
PTA
Examenreglement

Examenreglement 2022-2023


Regeling en instructie CSE BK 2023

Overgangsnormen

Overgangsnormen vmbo

Doorstroom

Doorstroom Basis 4 naar Kader 4

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol Salland

Diversen

Rekenkaart

Decanaat

Open Dagen Kalender MBO 2022-2023

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Salland

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Salland

Richtlijnen devices

Eisen laptop 2022-2023


Informatie ouderavonden

Werkweken klas 3

Ouderavond klas 3 BK (keuzeproces in klas 3)

Ouderavond klas 3 TM (keuzeproces in klas 3)

Ouderavond klas 2 BK (6 feb.)

Ouderavond klas 2 KTM (6 feb.)

Ouderavond klas 1 BKTM (20 feb.)

Ouderavond klas 4 BK (21 feb. examentraject)

Ouderavond klas 4 TM (21 feb. examentraject)Lariks

OnderwerpDownload
Locatiegids

Lariks Focus 2022-2023

Jaarplanning

Schooljaar 2022-2023

PTA

Algemeen PTA 

PTA V4 (cohort 2022-2025)

Toetsdossier V4

PTA V5 (cohort 2021-2024)

Toetsdossier V5

PTA V6 (cohort 2020-2023)


PTA H4 (cohort 2022-2024)

Toetsdossier H4

PTA H5 (cohort 2021-2023)

Examenreglement

Examenreglement Lariks

Wijzigingenoverzicht wetteksten examenreglement

Slagen en zakken havo 5

Slagen en zakken vwo 6

Schoolregels

Schoolregels 2022-2023

Overgangsnormen 

Overgangsnormen 2022-2023

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Lariks

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lariks

Informatie ouderavonden

Powerpoint informatieavond V6 2022

Powerpoint informatieavond V5 2022

Powerpoint Informatieavond V4 2022

Powerpoint Informatieavond V3 2022

Powerpoint Informatieavond H3 2022

Presentatie profielkeuzeavond V3

Presentatie profielkeuzeavond wiskunde voorlichting vwo

Powerpoint informatieavond H4 2022

Powerpoint informatieavond H5 2022

Presentatie 'studeren op het HBO'

Presentatie profielkeuzeavond H3

Presentatie profiekeuzeavond TL4 Salland + H3 Volta

Presentatie profielkeuzeavond wiskunde voorlichting havo

ZeefdrukZeefdruk 1 schooljaar 2022-2023

Zeefdruk 2 schooljaar 2022-2023

Zeefdruk 3 schooljaar 2022-2023

Zeefdruk 4 schooljaar 2022-2023
Viva VoxViva Vox 1 - jaargang 12