De schoolkosten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de MR volgens de daarvoor geldende gedragscode. Bij sommige studies horen extra materialen zoals een atlas of grafische rekenmachine. Wanneer u niet in staat bent dergelijk materialen te betalen, kunt u een verzoek tot bruikleen indienen bij de financiële administratie. Wij zorgen dan voor een oplossing op maat.


Brochure schoolkosten, boeken en service

In deze brochure leest u meer over de schoolkosten. Heeft u toch nog vragen over de schoolkosten of de vrijwillige ouderbijdragen, neem dan gerust contact op met onze medewerkers van de administratie

Schoolboeken

Onze leerlingen krijgen hun schoolboeken in bruikleen, hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij de start van het schooljaar worden de boeken volgens schema opgehaald.  Ook het inleveren van de schoolboeken aan het einde van het jaar, vlak voor de zomervakantie, gebeurt volgens een planning. 

Tegemoetkoming kosten

Vanaf een aantoonbaar lager gezinsinkomen dan 125% van het sociaal minimum, kunt u bij onze school een aanvraag indienen voor de bruikleenregeling. Meer informatie over de bruikleenregeling vindt u hier. Een verzoek om bruikleen kunt u doen via een mail naar debiteuren@nassauvincent.nl. Deze regeling is ook bedoeld als u onvoldoende inkomen heeft om nieuwe leerlingpas aan te schaffen. Er zijn ook mogelijkheden in bijzondere situaties. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op via debiteuren@nassauvincent.nl.

Het is belangrijk dat alle kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze de spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Speciaal voor gezinnen waar niet zoveel geld is, bestaat Kindpakket Assen. Lees hier wat de mogelijkheden voor u en uw kinderen zijn, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt!

Verzekeringen

Schoolongevallenverzekering

Onze school heeft een verzekering afgesloten voor de leerlingen. Hiermee zijn de leerlingen verzekerd tijdens het verblijf op school, stages en andere activiteiten in schoolverband. En ook op weg van en naar school (gedurende een uur voor en een uur na schooltijd).

Reisverzekering
Voor leerlingen die deelnemen aan uitwisselingen, werkweken en excursies heeft onze school ook een verzekering afgesloten.