Als ouder ontvangt u regelmatig informatie over de voortgang en prestaties van uw kind, maar alle docenten zullen ook goed het welzijn van uw kind in de gaten houden.


Informatie over uw kind

De mentor/coach is voor u het eerste aanspreekpunt om met school over de ontwikkelingen van uw kind te praten. Zij kunnen u informeren over de voortgang van uw kind. Ook zijn er gedurende het schooljaar spreekavonden waarbij u kunt inschrijven voor een gesprek met een vakdocent. Mochten er zorgen ontstaan dan zal de mentor/coach u hierover contacten.

Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen als u vragen/zorgen heeft.

druk-_HOV5476.jpg


Gescheiden ouders en informatie

Indien u gescheiden bent, is het eerste aanspreekpunt voor de school de ouder waar de leerling zijn hoofdverblijfplaats heeft. Op het aanmeldformulier kunt u uw gezinssituatie vermelden en als dat wenselijk is de adresgegevens van beide ouders invullen, zodat school in de gelegenheid is om ook beide ouders van informatie te voorzien (tenzij dit in strijd is met het belang van het kind). Tevens ontvangen beide ouders dan de inloggegevens voor het leerlingenprogramma dat inzicht geeft in het rooster, de cijfers en absentie van de leerling.