Alle medewerkers van CS Vincent van Gogh zetten zich dagelijks in om uw kind passend onderwijs te bieden. We horen het graag als er toch iets niet goed is gegaan. Hier kunnen we van leren en zo kunnen we dergelijke situaties in de toekomst voorkomen.


Klachtenregeling

Voor klachten van u of uw kind over iets wat in schoolverband gebeurd is, hebben we een klachtenregeling. Omdat klachten divers van aard kunnen zijn, onderscheiden we drie klachtenprocedures:

druk-_HOV5763.jpg