Missie

Onze school biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs, waarmee de leerling het beste uit zichzelf haalt en zich actief verhoudt tot de samenleving. Zo ontwikkelt elke leerling zijn of haar eigen kleur en uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf én voor een betere wereld. Met CS Vincent van Gogh kleur je je toekomst!

Visie

De leeftijdsfase van twaalf tot achttien jaar is een dynamische periode. Hierin ontwikkelen de leerlingen zich cognitief en vormen ze een eigen identiteit. Onderwijs draagt daaraan bij door een inspirerende en veilige leeromgeving te bieden. Vanuit positiviteit ondersteunen we de leerlingen bij dit proces. “Leren leven en leren leren” is ons motto.

In 'Vincent kleurt de toekomst, strategisch beleid' zijn de speerpunten beschreven die van belang zijn. Ook is aan de hand van deze doelen het INK-kwaliteitsmodel verder uitgewerkt. Dit model bevat levende doelen die op een natuurlijke manier ieder jaar worden verwerkt in het schoolplan.

Kernwaarden: de grondlagen

Onze visie hebben we verder verbeeld in de grondlagen van het onderwijs op Vincent:

Identiteit – met waarden
Je mag er zijn! Zijn zoals je bent. Identiteit betekent dat je mag zijn wie je vanbinnen bent. De waarden die deze gedachte drijven zijn: nieuwsgierigheid, geloof in kunnen, liefde en hoop. Iedereen krijgt bij Vincent ruimte en tijd om te ontdekken wie ze zijn.

Vertrouwen en verbinding
Vertrouwen en verbinding. Die zie je in de manier waarop leerlingen samen leren en docenten samen sturen. Bij het samen leren gaat de regie geleidelijk steeds meer naar de leerling. We doelen op groeien in autonomie. De leerling als mede-eigenaar van het leerproces. Dat kan niet zonder structuur en ondersteuning. Elke leerling is anders en daar houden we rekening mee. Hier zijn goede kansen voor iedereen. Ontbreken er mogelijkheden? Dan creëren we die samen.

Leren Leven
Leren leven betekent dat er veel aandacht besteed wordt aan het vormen en ontwikkelen van levensvaardigheden. Leren leven dus. Voor de leerling is de school een oefenplaats voor deze spannende levensfase. Het gaat om persoonlijke vorming, relaties, om je mensbeeld en om het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Het leren in de klas, maar ook daarbuiten: in projecten, op werkweken en tijdens stages.

Leren Leren
Mentor en leerling hebben een goede relatie binnen onze muren. Reflectie is belangrijk voor iedereen die op Vincent leert en werkt. Leerlingen laten schitteren is wat ons drijft. Daarom zijn we onderdeel van een keten en werken samen met basisonderwijs en vervolgonderwijs. Er is aandacht voor bewegen en verbeelden. Uiteindelijk is er niets belangrijker dan ook zelf blijven leren.

Afbeelding1.jpg