Om het risico op verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken, heeft middelbare school locatie Lariks (een onderdeel van CS Vincent van Gogh) besloten om voor de leerlingen uit de bovenbouw en de medewerkers in de school als zij door de gang lopen een mondkapjesregel in te voeren. 

De mondkapjesregel houdt in dat leerlingen vanaf klas 4 in het gebouw en in de les een mondkapje dragen. Voor medewerkers geldt dat zij een mondkapje moeten dragen in de gangen en op plekken waar zij minder makkelijk 1,5 meter afstand kunnen houden. In leslokalen waar de 1,5 meter afstand is gewaarborgd, hebben docenten geen mondkapje op. Ook tijdens pauzes buiten dragen leerlingen geen mondkapje.

De school realiseert zich dat dit een ingrijpende maatregel is. “We hanteren hiermee strengere richtlijnen dan het RIVM voorschrijft. We willen echter het risico op besmetting tussen leerlingen onderling en tussen medewerkers en leerlingen zo klein mogelijk maken.” zegt Koos Nieuwland, directeur van de middelbare school. “Dit heeft twee redenen. De eerste is dat er op dit moment grote onzekerheid is over de overdraagbaarheid van het virus door jongeren vanaf 15 jaar: misschien zijn zij toch besmettelijker dan we eerst dachten. De tweede is dat velen van ons de afgelopen weken op vakantie zijn geweest en we zien dat er op een aantal populaire vakantieplekken toch Corona-uitbraken zijn geweest.”

De maatregel is alleen binnen van toepassing. Op het schoolplein en tijdens de gymlessen in de buitenlucht, is het dragen van een mondkapje niet verplicht. De mondkapjesregel wordt in eerste instantie ingevoerd vanaf aanstaande dinsdag tot 1 september. Afhankelijk van het aantal besmettingen in de provincie Drenthe beoordeelt de directie of de maatregel van toepassing blijft of niet meer noodzakelijk is na 1 september. “We kiezen voor een periode van 14 dagen in verband met de incubatietijd van het Corona-virus. Indien het aantal besmettingen onverminderd laag blijft, zijn we voornemens om de maatregel weer te schrappen.”

De school treft alle maatregelen die het RIVM voorschrijft en meer om de gezondheid van haar leerlingen en medewerkers te waarborgen. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn al geïnformeerd over de maatregelen. “We staan aan het begin van een bijzonder, maar hopelijk ook heel mooi schooljaar en kijken er naar uit om iedereen aanstaande dinsdag weer te mogen verwelkomen! We hopen natuurlijk dat er niemand ziek wordt en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat een uitbraak op onze school wordt voorkomen. We rekenen hierin op ieders medewerking.”