Twee schoolbesturen in de regio Assen – Midden-Drenthe; het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh hebben de handen ineengeslagen. Met het oog op de krimp van het leerlingaantal en met name vanuit de wens om in Midden-Drenthe voor ieder kind het brede onderwijsaanbod te behouden hebben beide besturen besloten in Beilen een nieuwe school te starten en de eigen school in Beilen daarmee op te geven. Nu zijn zij op zoek naar een directeur voor deze nieuwe school. 

In juni 2020 is men gestart, in samenspraak met de bouwheer gemeente Midden-Drenthe, met de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs in Beilen. Volgend jaar staat er dan ook in Beilen een heel mooie, toekomstbestendige school, waarin ook een plek komt voor het jongerencentrum. Daarmee worden de twee huidige scholen in Beilen één.

"We bouwen in Beilen veel meer dan alleen een nieuwe school. We bouwen in het kader van naoberschap aan een samenwerking, die de toekomst en de plaats van het voortgezet onderwijs in Beilen voor jarenlang verzekert!" aldus de wethouder van onderwijs van de gemeente Midden-Drenthe bij de start van de nieuwbouw.

Deze nieuwe school zoals die in Beilen volgende schooljaar in het fonkelnieuwe gebouw
start, heeft inmiddels ook een naam gekregen: Volta.

Op deze webpagina is uitgebreide informatie te vinden en kan gesolliciteerd worden naar de functie.