Alice Vellinga, voorzitter College van Bestuur vertelt: “Het verheugt me dat ik bekend kan maken dat CS Vincent van Gogh een nieuwe directeur heeft aangesteld voor locatie Lariks.” Met ingang van 1 mei 2021 zal Ina Everts starten als directeur.

Ina heeft zeer ruime ervaring in het onderwijs. De laatste jaren werkte zij als directeur havo/vwo in Drachten bij CSG Liudger. Hiervoor werkte zij als directeur bij de locatie CSG Beilen van CS Vincent van Gogh en als directeur -bestuurder voor de fusie met CS Vincent van Gogh. Zij heeft zeer ruime ervaring in diverse leidinggevende functies in het onderwijs en als hoofd P&O. Haar achtergrond is docent lichamelijke opvoeding en docent wiskunde, 1e graad.

Zelf zegt ze over haar benoeming: “Ik verheug me erop samen leiding te gaan geven aan de mooie locatie Lariks. Ik wil mijn onderwijskundig en verbindend leiderschap voor CS Vincent van Gogh Lariks inzetten. Ik hoop dat mijn ervaring met onderwijsontwikkeling en samenwerking van betekenis kan zijn voor Vincent van Gogh Lariks in de komende jaren.” Ina omschrijft zichzelf als leidinggevende, coach, peer auditor en toezichthouder die verantwoordelijkheid neemt én verantwoordelijkheid geeft.

Ina volgt in deze baan Koos Nieuwland op, die van januari 2020 tot aan de meivakantie leidinggeeft aan de locatie Lariks. Onder zijn leiding zijn belangrijke stappen gezet in de kwaliteitszorg.

Met de benoeming van Ina Everts is het managementteam van CS Vincent van Gogh weer compleet.


IMG_6802.jpeg