Wat fijn om weer zoveel leerlingen op school te zien. Een ware puzzel per locatie. Het laat ook wel zien dat geen locatie gelijk is: gebouwen, onderwijssoorten….
Maar het is gelukt, op elke locatie kunnen alle leerlingen weer naar school. En dat is heel belangrijk. We kennen allemaal de signalen van leerlingen die vereenzamen, somber worden en uit beeld dreigen te raken. Niets kan het persoonlijke contact tussen leraar en leerling vervangen. En dat geldt ook voor het onderlinge contact en de contacten met andere medewerkers. Het blijft spannend wat er nu gebeurt: is het veilig? De afgelopen tijd raakten een paar collega’s besmet. Totdat we de vaccinatierondes achter de rug hebben moeten we voorzichtig zijn.

De leerlingen en de meeste collega’s zijn weer op school maar mijn werk is nog lang niet hetzelfde. Vele vergaderingen zijn digitaal en ik merk wel: ik zit veel te veel. Normaal loop je even naar iemand toe, reis je naar vergaderingen, las je pauzes in en loop je met mensen op. Maar nu tuur je uren achtereen naar het scherm. Het tegenmedicijn is bewegen. En in 2021 schijn je dat niet meer zonder apps kunnen doen. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar ook ik zit volop in de beweegapps. Dat zijn er nu drie: van mijn sporthorloge, Ommetje en Samen Gezond. Dus voor ik de deur uitga druk ik maniakaal op al die apps. En druk dat het buiten is….er zijn avonden dat je bijna in file loopt in het dorp. Ik zie ouderen met knipperende lichtjes op de wandelstokken. Stelletjes met dezelfde reflecterende hesjes aan en jongeren met pet en donkere jas. Ook wandelen heel veel baasjes met hun hond. Net als ik, lopen vele wandelaars met smartphone en app. Een vreemd sociologisch verschijnsel wat nog wel eens zal worden verklaard door iemand.

Als school doen we ook een duit in het zakje: vanaf volgende week gaat het vitaliteitsprogramma van start. Je kunt een heuse thuiswerk-APK laten afnemen en workshops volgen. Ik heb me er voor twee aangemeld, ik ben benieuwd.

 

De openstelling is dan weer een volgend hoofdstuk in dit merkwaardige jaar. Wie had ooit gedacht dat we open dagen op de locaties volledig digitaal zouden organiseren? Toch is dat gebeurd en het zag er nog goed uit ook! Met veel enthousiasme werden de online lessen verzorgd. Ook de online panelgesprekken en de virtuele rondleidingen waren leuk. Het lijkt me niet meevallen voor leerlingen en ouders om op deze manier je school te kiezen. Hopelijk hebben ze allemaal toch een goede indruk kunnen krijgen van de fijne school die we zijn.


Vlak voor de voorjaarsvakantie hadden we de tweedaagse met CMT+. Daar stonden we stil bij kwaliteitszorg, de samenwerking in Assen en de plannen voor volgend jaar. De twee nieuwe directeuren waren er ook even bij: Teun en Ina.

Veel aandacht hebben we aan kwaliteitszorg geschonken. Als doel voor het komend geldt weer: aansluiten bij verschillen en de leerling écht kennen. Geen leerling is gelijk, geen gezin is gelijk. In het onderwijs willen we daarbij aansluiten, dat past bij ons en bij onze grondlagen. En juist in dit corona-tijdperk is het aansluiten bij die verschillen zo belangrijk. Gelukkig krijgen we steun van de overheid met het Nationaal Programma Onderwijs.

Ook leesonderwijs en taalbeheersing wordt een grote prioriteit op school. In Nederland neemt de laag-geletterdheid toe. In de Staat van het Onderwijs van 2020 wordt genoemd dat 24% van de 15-jarigen als laaggeletterd wordt beschouwd. Dat is alarmerend. Maar ook de hele taalbeheersing neemt af, op alle onderwijsniveaus. Zonder taalbeheersing is het volgen van alle vakken moeilijk. Daar ligt een opgave voor ons : we willen een sterk taalbeleid en zorgen dat er meer gelezen wordt.  Leef voor wat je zegt, dus tussen het gehannes met de apps door pak ik ’s avonds vaker een boek. Waai niet weg dit weekend, tot ziens.

 

Alice Vellinga