Op vrijdag 5 november 2021 vond de voorronde van de Nationale Deutscholympiade aan de Rijksuniversiteit Groningen plaats. De Deutscholympiade wordt georganiseerd door de talensectie Duits van het vakblad Levende Talen in samenwerking met het Duitsland Instituut en verschillende universiteiten. De leerlingen uit klas 3 en 4 van het vwo worden getest op het gebied van lees-, luister- en gespreksvaardigheid. De vwo 3 leerlingen strijden op B1 niveau van het ERK en de vwo 4 leerlingen op B2 niveau.

Afgelopen vrijdag reisde ik met vier hele enthousiaste leerlingen van Lariks naar de RuG in Groningen: Evelien Bouma (vwo 4), Hannah Mulder (vwo 4), Nicole van Halen (A3A) en Stijn Kooij (C3A). Ze vonden het spannend, maar hadden vooral veel zin om aan de wedstrijd te beginnen. De voorronde eindigt altijd met de opdracht voor gespreksvaardigheid. De leerlingen moesten in groepjes van 3 een actueel probleem bedenken en daar een oplossing voor proberen te vinden. Tevens moesten ze aangeven wat speciaal aan hun oplossing was. Vervolgens moesten ze dat als groep presenteren. Thema’s die voorbij kwamen, waren: ontbijt, spierpijn en de werkdruk van middelbare scholieren. Deze problemen werden allemaal op een originele manier opgelost. En wat hebben onze leerlingen het goed gedaan bij de presentaties! En dan te bedenken dat onze vwo 3 leerlingen nog maar voor het tweede jaar Duits hebben.

Nadat de leerlingen alle toetsen hadden gemaakt, trok de jury zich terug om over de uitslag te beraadslagen. Leuk om te vermelden is, dat Bente Gjaltema, oud-leerlinge van Lariks en nu tweedejaars studente Europese Talen en Culturen met als hoofdvak Duits, deel uit maakte van de jury. Ondertussen kregen de deelnemers van de Nationale Deutscholympiade voorlichting van studenten over de studie Europese Talen en Culturen.

Aan het einde van de middag werd de uitslag bekend gemaakt. En wat hebben alle leerlingen van CS Vincent van Gogh het goed gedaan. Wat ben je dan als docent trots op de leerlingen! Twee van de vier leerlingen gaan zelfs naar de finale op vrijdag 25 maart 2022 in Amsterdam. Stijn Kooij was de winnaar op B1 niveau en Hannah Mulder op B2 niveau. En om met een citaat van één van onze leerlingen af te sluiten: “ Het was een hele gezellige middag en een super ervaring!” Op naar de finale in het Duitsland Instituut in Amsterdam!