Alle leerlingen waren onderverdeeld in negen commissies waar ze spraken over actuele maatschappelijke thema’s zoals: welk beleid de Europese Unie moet voeren om het Europese treinnetwerk te verbeteren, hoe de veestapel te verminderen en desbetreffende veehouders te compenseren, of kernenergie op een veilige manier ingezet kan worden om de klimaatdoelen te halen, hoe de evacuaties vanuit Afghanistan op een zo veilige manier uitgevoerd kunnen worden, welk beleid de Europese Unie moet voeren om cryptogeld een plaats te geven in de Europese handel, of de zogenaamde “fabelfuiken” en algoritmes die polarisering in de bevolking van de lidstaten creëert tegen te gaan zijn, of legalisering van softdrugs iets oplost voor de illegale drugshandel, hoe de sociale veiligheid van lhbti-jongeren vergroot kan worden en welk beleid de Europese Unie moet voeren om zo effectief mogelijk een nieuwe uitbraak van het corona-virus aan te pakken, en te zorgen voor een eerlijke distributie wat betreft vaccins.

 Op maandag hadden de commissies hun resoluties voorbereid, waarin ze beleidsvoorstellen deden om een oplossing te vinden voor de maatschappelijke problemen. Op dinsdag was in de gymzaal de Algemene Vergadering, waarin alle resoluties volgens een strikte procedure behandeld werden. Het debat en de stemming over de resoluties gaven iedere keer weer veel reuring. Alle commissies en de Algemene Vergadering werden door leerlingen uit V6 voorgezeten.

 

WhatsApp Image 2021-11-12 at 14.04.55.jpeg