Onze school staat bovenaan bij het propedeuse resultaat.....

In het jaarlijkse rapport van de Hanzehogeschool, waarin staat hoe onze leerlingen het doen bij hun vervolgstudie liegen de cijfers er niet om. We zijn er super trots op dat onze leerlingen het zo goed doen op de Hanze. Wij staan namelijk in de lijstjes twee keer op de eerste plek en een keer op de derde plek. Zo hebben onze leerlingen in het afgelopen jaar het hoogste percentage gerealiseerde studiepunten behaald van alle scholen uit de regio (81%). Daarnaast staat onze school bovenaan bij het propedeuseresultaat. 53% van onze leerlingen heeft in het eerste jaar de propedeuse behaald. Tot slot staan we in de top-3 met minste uitval onder eerstejaars (18%). Complimenten voor iedereen; leerlingen, ouders maar ook al het personeel van CS Vincent van Gogh.