Afgelopen dinsdag vertrokken de leerlingen uit vwo 5 en 6 met wiskunde D in alle vroegte naar de Technische Universiteit in Eindhoven. Na een rondleiding over de campus waarbij vooral de praktische component van de universiteit zichtbaar werd (bijv. het ontwikkelen van een solar auto), was het tijd om zelf aan de slag te gaan.

De afgelopen weken hebben de leerlingen leren werken met complexe getallen. Complexe getallen kun je zien als een getalsysteem waaraan naast de bij iedereen bekende getallen, het getal i is toegevoegd. Getalsystemen spelen een belangrijke rol in beveiligingsvraagstukken en liggen aan de basis van allerlei grafische toepassingen.

In de eindopdracht ontwierpen de leerlingen dan ook een logo of een Kerstkaart. Door een punt in het vlak een bepaalde kleur of via een formule een draaiing mee te geven, zijn er mooie plaatjes ontstaan. Al met al een geslaagd resultaat en was het een gezellige dag!
Collage Practicum Complex.jpg