In de week na 1 april denk ik met een glimlach terug aan een aantal toch wel erg geslaagde grappen. Iets met parkeren, jeugdjournaal en stickertjes. Leuk hoe deze grappen uitpakten. Ook hadden we de Vincent van Gogh dag, met een speciale dagopening met Vincentthema. Heb je hem gebruikt, dan ben ik erg benieuwd naar je ervaringen. In de pauze werd er lekkers uitgedeeld (op Lariks hielp ik bij het uitdelen van een smoothie aan de leerlingen). Ook voor de medewerkers was er een traktatie. Omdat het nu ook gezondheidsmaand is, kregen deze lekkernijen een gezond tintje. Of het echt gezond was, leren we vast deze maand. In elk geval heb ik de kalender opgehangen, er was ook geen ontsnappen aan met zoveel enthousiaste collega’s. De 10000 stappen per dag heb ik zaterdag overigens al niet gehaald, wat een regen… ik ga het proberen in te halen.


Ook erg leuk is dat er in de hele provincie zoveel reclame voor ons wordt gemaakt. In Emmen zag ik grote posters met Vincent van Gogh, in Hoogeveen hebben ze zelfs tegenover theater De Tamboer een hele flat beschilderd met Vincent. Het is het Vincent van Gogh jaar, we gaan er nog veel van horen.

Het is nu de periode waarin het werk toeneemt: zo zijn de praktijkexamens van start gegaan. Vele PTA toetsen staan in de planning. Het schooljaar is niet meer heel lang en het aantal lesdagen is altijd minder in deze periode met feestdagen en meivakantie. Ik vraag me ook af hoe het verloop van de examens dit jaar zal gaan. Dit zijn de leerlingen die drie jaren aangepast onderwijs en coronamaatregelen hebben meegemaakt. In de krant las ik dat het aantal voortijdig schoolverlaters explosief is gestegen. Je ziet dat vooral op het MBO. De overspannen arbeidsmarkt zal meewerken, maar ik sluit niet uit dat ook de afgelopen jaren een rol hebben gespeeld.

We zijn aangeland in een belangrijke fase richting de voorgenomen bestuurlijke fusie met het Dr. Nassau College. Ik heb samen met collega-bestuurder Annalie Osinga het voorgenomen besluit genomen om te komen tot een bestuurlijke fusie. Ook ligt nu het formele goedkeuringsverzoek bij de raad van toezicht en het instemmingsverzoek bij de medezeggenschapsraad. Er horen nog vele stappen bij: zo hebben we advies opgevraagd bij de colleges van B&W van de vier gemeenten in ons gebied, hebben we overleg met de vakbonden en is een ouderraadpleging uitgezet. Natuurlijk is er de gelegenheid voor alle partijen om een goede en zorgvuldige afweging te maken. Zo hadden we dinsdagavond een goed bezochte gezamenlijke bijeenkomst met de beide medezeggenschapsraden.
In mei zullen we inventariseren of de gevraagde en benodigde goedkeuringen, instemmingen en adviezen zijn verkregen. Als dat het geval is, kan het (tot dan toe) voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie worden vastgelegd als een definitief besluit. Vervolgens zullen we de bestuurlijke fusie nog voorleggen aan OCW, omdat er instemming nodig is van de minister, op basis van de ‘fusietoets’.

We zullen je blijven informeren over de voortgang. Ik vertelde eerder dat we de vragen die gesteld zijn door medewerkers bij de inloopbijeenkomsten in een Q&A hebben verzameld. Deze Q&A is ondertussen aan alle medewerkers verzonden en vind je ook in Insite. Mocht je nu nog vragen hebben, benader dan je leidinggevende of directeur. Er volgt snel weer een nieuw bericht.

Boekenblog
Hoe kan het anders gaan dan over Wim de Bie, die onlangs overleden is? Ik realiseer me de generatiekloof, vele jongere collega’s zal het duo Koot en Bie niets zeggen. Met mijn kinderen keek ik een aantal jaren geleden de scene “Vieze man verkoopt Paaskuikentjes”. Ze vonden het vooral erg langzaam. Voor mij leven de typetjes nog steeds. Ergens moet het “Grote Bescheurboek” nog thuis liggen, maar ik kon hem niet zo snel vinden. Maar geen probleem, hij staat volledig online, zoals de scène Pasen met de gebroeders Temmes. En ik vond een bijna actueel citaat (vervang gulden door euro):

Wordt de Nederlander sterker?
Twintig jaar geleden moest je
met zijn tweeën zijn om
voor honderd gulden boodschappen
te kunnen dragen.
Tegenwoordig kan een kind van 5 dit.

Beste collega, er zijn collega’s en leerlingen die zich wederom hard inzetten om de actie “Naar de Alpe” tot een goed einde te brengen. Kanker is een verwoestende ziekte die vele mensen treft. We kennen allemaal slachtoffers in onze omgeving. Alle collega’s krijgen deze week een heerlijke Paasstol, waarmee we ook deze mooie actie steunen. Ik wens je fijne Paasdagen.

Alice