Het zevende artikel uit ons relatiemagazine 2022/2023 is een interview met Jan Nienhuis en Frieda Benninga, twee ouders die meepraten over de gang van zaken op onze school. Lees het gehele interview hieronder!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEEPRATEN OVER VINCENT

Op CS Vincent van Gogh zijn er drie verschillende raden waarbij ouders zich kunnen aansluiten. Zo komen ze meer te weten over het leven van hun kind (en andere leerlingen) op school én kunnen ze meepraten over school. We spraken met Jan Nienhuis en Frieda Benninga, twee ouders die lid zijn van alle drie de raden.

Drie keer raden
Ouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan drie raden. Dat zijn:
  • De ouderraad, waarin ouders hun mening kunnen geven over schoolgerelateerde onderwerpen.
  • De deelraad (DR), waarbij ouders ook helpen bij het maken van beslissingen op een specifieke schoollocatie.
  • De medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders meedenken en beslissen over schoolbrede onderwerpen.
Als een kind bij ons op school komt, kan de ouder zich aanmelden voor de ouderraad. Jan en Frieda hebben dit gedaan toen hun eerste kind naar CS Vincent van Gogh ging. “Ik vond het een fijne manier om meer betrokken te zijn bij mijn kind. Normaal gesproken krijg je niet meer zoveel mee over wat je kind doet wanneer het
naar de middelbare school gaat. Doordat ik mij toen direct heb aangesloten bij de ouderraad bleef ik toch op de hoogte.”

Toen ze in de ouderraad zaten, wilden ze ook wel meer invloed kunnen hebben. “In de ouderraad kun je je mening geven, maar als je in de DR of de MR zit mag je ook daadwerkelijk, samen met de rest van de raad, beslissingen nemen”, zegt Frieda. Om echt goed mee te doen in de MR denkt ze dat het eerste jaar wel echt wennen is, je in het tweede jaar moet groeien en pas vanaf het derde jaar weet je waar je echt mee bezig bent.

Zichtbare verandering
Een leuk project waar de DR van Salland aan gewerkt heeft, is volgens Frieda het veranderen van het 50-minutenrooster naar het 40-minutenrooster dat nu gehanteerd wordt. “Zo’n traject helemaal meemaken vond ik hartstikke leuk. Het mooie vind ik dat je in het begin denkt dat het helemaal niet kan en dat je allemaal apen en beren op de weg ziet. Maar uiteindelijk kom je erachter dat het prima kan. Als je langer les hebt, heb je tijd om meer te klungelen, terwijl je met 40 minuten elke minuut nuttig moet besteden. Erg leuk om daarachter te komen en daar dan ook in mee te mogen besluiten.”

Jan geeft aan dat hij moeilijk één project kan kiezen, omdat er veel verschillende onderwerpen behandeld worden. “Ik vind het allerleukste dat je alle veranderingen meemaakt. Toen ik gestart ben in de ouderraad kwamen er allerlei methodes voorbij om onze school beter te maken. Ik heb het idee dat het altijd nog beter kan en dat nog lang niet alle mogelijkheden doorgevoerd zijn. Daarom heb ik niet per se een favoriet project.”

Ik vind het vooral erg leuk om alle positieve veranderingen in school van zo dichtbij mee te maken.
— Frieda Benninga, ouder


Het belang van ouders in de MR
Het is erg belangrijk dat ook ouders een bijdrage kunnen leveren aan de MR, omdat zij met een neutrale blik naar situaties kunnen kijken. Deelname is vrijwillig en ouders zijn verder niet gebonden aan school. Het mooie is dat zij kijken naar het belang van hun eigen
kinderen en daardoor ook die van alle andere kinderen, zonder dat ze vastzitten aan een rol zoals een docent die bijvoorbeeld heeft. Dat levert een mooi perspectief op wat nodig is bij het nemen van beslissingen.

De drie raden dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Zij zorgen er indirect voor, dat de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op de maatschappij. Met goed onderwijs, gericht op de juiste onderwerpen, leren leerlingen nu al hoe het is om een volwaardig (wereld)burger te zijn.

Relatiemagazine-Vincent-2022_Pagina_09.png