Studenten van verschillende hogescholen en universiteiten kunnen binnen CS Vincent van Gogh stage lopen voor hun opleiding voor docent of binnen de ondersteunende diensten voor bijvoorbeeld facilitair, administratie, P&O of ICT.

De leerling heeft op onze school te maken met docenten, onderwijsondersteunend personeel, maar ook met studenten die docent willen worden. In de eerste jaren van hun opleiding geven de studenten les onder begeleiding van de docent. In het laatste jaar van hun studie geven de studenten zelfstandig les en is de docent op afstand aanwezig. Dit wordt meestal een lio-stage genoemd (leraar in opleiding).

Binnen onze school worden studenten begeleid door vakcoaches. Studenten en vakcoaches worden daarbij ondersteund door opleiders in de school.

Onze school werkt samen met School of Education Windesheim (Lerarenopleiding Zwolle) en een aantal scholen binnen Partnerschap Noord-C (Dingstede Meppel, Eekeringe Steenwijk en Roelof van Echten college Hoogeveen en het Hondsrugcollege Emmen) aan het opleiden van studenten. Door het Samen Opleiden wordt de in de opleiding opgedane kennis toegepast in de praktijk op school. De laatste ontwikkeling is dat de studenten steeds meer binnen de poorten van de school aanwezig zullen zijn. Dit betekent dat steeds meer opdrachten binnen de school uitgevoerd worden. Zo kan het zijn dat er tijdens de lessen opnames van studenten gemaakt worden. Binnen onze school leren leerlingen, docenten en studenten van elkaar. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs.

De ondersteunende medewerkers verlenen diensten, op de drie locaties en vanuit het
dienstenbureau, op het gebied van administratie, personeelszaken, facilitaire aangelegenheden en
kwaliteitszorg.
Meer weten over de mogelijkheden om een stage te lopen bij CS Vincent van Gogh?
Neem gerust contact op! Via telefoonnummer 0592-39 02 90 of per mail op administratiecsvvg@nassauvincent.nl.